آخرین مطالب
  

مسئولیت اجتماعی

 

زنان بی سرپرست و بد سرپرست نقش مهمی در خانواده و بویژه در خانواده‌هایی که سرپرست خانوار هستند، دارند. بدین لحاظ با مشکلات و موانع عدیده اقتصادی و اجتماعی و قانونی روبرو می گردند. توانمند سازی زنان سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل موجب بهبود وضعیت اجتماعی آنان می شود. با آموزش مهارتهای زندگی، حرفه ای، کار آفرینی و… به آنان یا فرزندانشان و مشارکت دائم آنان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، بخشی از امنیت اجتماعی آنان تامین می شود از این رو، گروه حقوقی وکیل پلاس در راستای مسئولیت اجتماعی خود به منظور به حداقل رساندن مشکلات و مسائل این قشر، نسبت به این مهم گام برداشته است.