آخرین مطالب
  

باشگاه موکلین

 

راهنمائی و راه‌گشائی و حل مشکلات حقوقی شما هدف ما است:
 
ناگزير همه انسان‌ها در طول زندگي اسنادي را امضا مي‌كنند و اعمالی را انجام می‌دهند و یا با حوادث غیر ارادی مواجه می‌شوند، كه هر کدام آن داراي بار حقوقي است و مي‌تواند تعهداتي را بر ذمه مستقر و يا حقي را سلب يا به ديگري منتقل نمايد. لذا عدم همراهی مشاور حقوقی و یا "وكيل دادگستری"، مي‌تواند خسارات بعضا جبران ناپذيري را ايجاد نمايد. نیت ما راهنمائی و راه‌گشائی جهت افزایش معلومات حقوقی به احاد مختلف مردم در سراسر ایران و اتباع ایرانی در سایر نقاط جهان و همچنین کمک به ایجاد عدالت قضائی در کشور است.
 برنامه‌های ویژه حمایتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
برای بهبود خدمات حقوقــــی برای طبقات اجتماعی مختلف و همچنین حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان قوه‌قضاییه در بهره‌مند‌سازی آحاد جامعه از مشاوره و خدمات حقوقی مطمئن، طرح خدمات حقوقی فراگیری در قالب طرح‌های فیروزه‌ای، نقره‌ای و طلایی برای اولین بار در کشور به اجرا گذاشته می‌شود، برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی vakilplus.org مراجعه فرمایید.
این طرح در قالب حمایت حقوقی از سازمان‌ها ،نهادها، شرکت‌ها به جمعیت تحت پوشش و کارکنان آنان ارائه می‌شود تا زمینه لازم جهت ارائه یک نظام بزرگ خدمات‌رسانی حقوقی در کشور فراهم شود.