آخرین مطالب

بررسی رابطه مالی شرکت های ملی نفت و گاز با دولت

0

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی رابطه مالی شرکت های ملی نفت و گاز با دولت پرداخت.

بررسی رابطه مالی شرکت های ملی نفت و گاز با دولت

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ،دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان « دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت» آورده است : با توجه به این موضوع در این گزارش در فصل اول به بررسی روابط مالی نفت ‌خام، میعانات گازی و سایر مشتقات نفتی پرداخته شده است. به‌منظور تبیین بهتر، روابط مالی در این فصل به سه حوزه منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، منابع حاصل از فروش سایر مشتقات نفتی دسته‌بندی شده و در این قالب به موضوعات مختلفی پرداخته شده است.

این گزارش همچنین تاکید کرده است بودجه شرکت ملی نفت که بخش بزرگی از بودجه شرکت‌های دولتی را به‌خود اختصاص داده است (به‌عنوان مثال در قانون بودجه سال 1398،‌ 611 هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است) به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که به‌عنوان مثال در عملکرد بودجه سال 1396، تنها حدود 14 درصد از درآمد منعکس شده در بودجه مصوب شرکت ملی نفت، به‌صورت حقیقی متعلق به شرکت ملی نفت بوده است و 86 درصد درآمد منعکس شده در بودجه این شرکت ماهیتی حسابداری دارد (مجموع سهم دولت، صندوق توسعه ملی با قیمت غیریارانه‌ای در بودجه شرکت ملی نفت منعکس می‌شود).

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین می افزاید : تصویر ارائه شده از روابط مالی صنعت نفت و گاز با دولت نشان می‌دهد که روابط مالی این حوزه نیازمند بازطراحی است. براساس جزء «8» بند «ط» تبصره «2» قانون بودجه 1398 لازم است که روابط مالی صنعت نفت و گاز به‌نحوی مطلوب و شفاف که موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی این شرکت‌ها شود مورد بازنگری قرار گرفته و این تغییرات مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار گیر